Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt

‘Baan.Talent.Dichterbij dan je denkt.’ is een landelijke campagne geïnitieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het initiatief is ontstaan als een antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt.

Zo zijn er momenteel veel mensen op zoek naar een baan en veel werkgevers op zoek naar talent. Maar ze weten elkaar niet altijd te vinden. Om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen is de overheid in 2022 met het actieplan ‘Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt’ gestart. Huis naar Werk sluit zich volledig aan bij dit actieplan. Logisch, want Huis naar Werk is opgericht om werkzoekenden zo snel en zo goed mogelijk te begeleiden naar een nieuwe of andere job. Dat doet Huis naar Werk door nauw samen te werken met partnerorganisaties zoals UWV, Summa, Fontys, de vakbonden, VNO-NCW, SBB, gemeente Eindhoven en 12 regio-gemeenten in Zuidoost-Brabant. Alles in het belang van de werkzoekende en de werkgever.

 

Voor werkzoekenden én werkgevers
Het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ is enerzijds bedoeld om mensen die willen en kunnen werken aan een passende (deeltijd)baan of een leerwerktraject te helpen. Dit staat geheel los van of ze al dan niet een opleiding, diploma, werkervaring of uitkering hebben. Werkzoekenden denken vaak ten onrechte dat ze ongeschikt zijn voor de banen die aangeboden worden. Of dat je denkt niet in aanmerking te kunnen komen voor begeleiding in jouw zoektocht naar werk.Tegelijkertijd is het actieplan bedoeld voor werkgevers om talent te vinden voor de vele vacatures die openstaan. Werkgevers denken vaak ten onrechte dat werkzoekenden niet geschikt zijn voor hun bedrijf of dat werkzoekenden heel veel begeleiding nodig hebben.

Hoe komen banen en talenten bij elkaar?

Het begint bij de werkgever die gaat denken in kansen en mogelijkheden: niet zozeer kijken naar diploma’s en werkervaring, maar juist naar de vaardigheden en capaciteiten van een werkzoekende. Bij Huis naar Werk kunnen werkgevers terecht voor meer info over hoe zij een ander perspectief op werving & selectie van nieuwe medewerkers kunnen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van open hiring of matchen op basis van skills via Passport for Work.

Maar er is meer nodig: ook werkzoekenden moeten een stap durven te zetten. Door te denken in kansen en mogelijkheden om eigen talenten en vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld in een leerwerkbaan.

Bent u een werkgever op zoek naar talent?
Om werkgevers en werkzoekenden in de praktijk dichter bij elkaar te brengen, brengen wij vier wervingsroutes onder de aandacht.  Werkzoekenden die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen via de verschillende wervingsroutes weer aan het werk komen. Deze andere routes dan normaal zijn volledig bespreekbaar bij Huis naar Werk. Gezamenlijk kunnen we de routes uitproberen en er goed in worden!

1. Open Hiring (direct aan de slag zonder sollicitatiegesprek)
2. Innovatieve manieren van matching (snelle, laagdrempelige kennismaking, bijvoorbeeld via Passport for Work, kijk op www.passportforwork.nl voor meer info)
3. Leerwerktrajecten op de werkvloer (leren en werken tegelijk) 
4. 
Jobcarving + functiecreatie (openstaande functies passend maken voor de werkzoekende)

Een deel van de werkzoekenden is direct beschikbaar voor werk maar heeft daarbij hulp nodig. Meld jouw vacatures aan bij het Werkgelegenheidsteam van de gemeente Eindhoven. Stuur hiervoor een mail naar ikzoekpersoneel@eindhoven.nl. De accountmanagers van het Werkgelegenheidsteam staan in het Huis naar Werk om vragen van werkgevers te beantwoorden. Ze kijken samen met jou naar wat een werkzoekende nodig heeft aan begeleiding of scholing om jouw openstaande vacatures duurzaam in te kunnen vullen. Daarnaast weten zij van de hoed en de rand als het gaat om subsidies en regelingen waarvan je als werkgever gebruik kunt maken.

Op zoek naar een baan?
Er zijn juist nu mogelijkheden om weer aan het werk te komen. Het maakt niet uit of je een uitkering hebt of niet. Het maakt ook niet uit of je wel de juiste papieren hebt of relevante werkervaring. Met zoveel vacatures die nu openstaan, is er ook een baan voor jou bij. Pak die kans! De adviseurs van Huis naar Werk helpen je graag verder. Neem gerust contact op met Huis naar Werk en maak vandaag nog een afspraak!