Inspiratiekaart voor arbeidsmarktprofessionals

Partners van Huis naar Werk SBB en UWV hebben samen met de MBO Raad en de NRTO een nieuwe versie uitgebracht van de zogenoemde inspiratiekaart. De kaart geeft inzicht in de actuele kansberoepen en mogelijkheden tot om- en bijscholing via praktijkleren in het mbo. Laat je als professional op de arbeidsmarkt inspireren door deze actuele info!

Zie Inspiratiekaart kansrijke overstapberoepen.

De uitbraak van het coronavirus en het al dan niet toepassen van coronamaatregelen veroorzaken continu forse veranderingen op de arbeidsmarkt. Het samenwerkingsverband houdt de veranderingen steeds in de gaten en past deze inspiratiekaart daar periodiek op aan. Volgende versie staat gepland voor december 2021.