Corin's droombaan

Corin’s verhaal is hét schoolvoorbeeld van hoe gestroomlijnde samenwerking tussen bestuur en werkvloer in de regio Zuidoost Brabant leidt tot super power. Corin sloot in 2021 aan bij het jaarlijkse armoededebat van de gemeente Eindhoven en deelde haar ‘crisisverhaal’ met toen nog raadslid Saskia Lammers. Die bedacht zich geen moment en adviseerde Corin contact op te nemen met Huis naar Werk. Resultaat: de gedroomde opleiding plus dito baan.

Het crisisverhaal van Corin ontstond tijdens de economische crisis die startte in 2008. Als kleine zelfstandige met twee parfumeriezaken, een groothandel en acht personeelsleden werd zij zowel privé als zakelijk getroffen door het faillissement in 2010. Zij raakte alles kwijt en kwam terecht in de schuldhulpverlening. Een heftige periode.

Maar Corin ging niet bij de pakken neerzitten en smeedde nieuwe toekomstplannen. Door deze periode in haar leven wilde ze vanuit haar eigen ervaring anderen in financiële nood gaan begeleiden. De opleiding tot schuldhulpverlener leek haar een goede optie. Het UWV gaf destijds geen groen licht om een opleiding te volgen voor schuldhulpverlener.

 

Karin Frensch, loopbaanadviseur bij Huis naar Werk:
“Op 25 oktober 2021 heb ik een intake met Corin gehad. Corin werkte sinds april 2018 bij TNT/FedEx als Medewerker Customer Service Backline. Dat werk zag ze zichzelf niet tot haar pensioengerechtigde leeftijd doen. Als gevolg van de coronapandemie werkte ze al een aantal maanden vanuit huis. Ze haalde geen voldoening uit haar werk. Ze gaf aan dat ze mede op aanmoediging van Saskia het nog één keer wilde proberen.”

Haar hulpvraag aan Huis naar Werk was dan ook:
“Willen jullie mij helpen met omscholing naar schuldhulpverlener en bij het vinden van passend werk?”

Binnen Huis naar Werk bespreken we haar situatie tijdens het wekelijkse casusoverleg. Als we Corin niet helpen, bestaat de kans dat ze uitvalt en ziek wordt. Conclusie en afspraak: Corin komt in aanmerking voor crisisdienstverlening conform de Ministeriële regeling die uitgevoerd wordt binnen Huis naar Werk. Via de beschikbare middelen kon Corin in februari 2022 starten met de opleiding Schuldhulpverlener NEN 8048. Er is gekozen voor een opleiding met erkende KIWA certificering aangezien dit gevraagd wordt door overheidsinstanties. In juni 2022 kon Corin haar certificaat ophalen. 

Wat nu? Corin is klaar voor de volgende stap: gezamenlijk gingen we op zoek naar die passende baan. Dat ging niet in één keer. Maar Corin bleef de schouders eronder zetten. Naast haar baan bij Fedex startte ze zelfs als zelfstandige bij budgetcoach.nl om alvast de benodigde vlieguren te maken.

En toen stak Jesica Silvany, werkgeversadviseur binnen Huis naar Werk, haar vinger op: “Zal ik eens kijken of er mogelijkheden zijn bij Lumens of bij Ergon? Zo gezegd, zo gedaan. Maar helaas, er was geen budget beschikbaar voor een fulltime schuldhulpverlener.

Dan neemt eind oktober 2022 Lumens contact op met Jesica Silvany met de vraag of Corin nog beschikbaar is… And the rest is history: per 1 januari 2023 is Corin officieel schuldhulpverlener bij Lumens. Wat een energieke samenwerking met topresultaat! Veel dank aan Saskia voor de aanmoediging en veel succes, Corin!