De standaard loslaten en blijven zoeken: een case uit Bergeijk

Wanneer betrokken hulpverleners en ambtenaren te veel vanuit hun eigen werkterrein en bijbehorende wetgeving denken, zijn oplossingen soms ondenkbaar en kunnen cases muurvast komen te zitten. Beleidsmedewerkers Denny Dirx van gemeente Bergeijk en Abdirman Abdi van participatiebedrijf KempenPlus hebben ervaren dat wanneer je over de schotten van je eigen werkterrein heen blijft kijken én de behoeften van jouw cliënt centraal blíj́ft stellen, deuren opengaan die anders gesloten blijven.

Het is zomer 2021 als beleidsmedewerker Denny bij de gemeente Bergeijk een lastige casus op zijn bordje krijgt. “Een toen nog 16-jarige jongen uit onze gemeente dreigde tussen wal en schip te vallen. Hij had een VMBO-diploma, maar was volgens zijn mentor niet geschikt voor het reguliere beroepsonderwijs. Hij zat thuis en stond niet bij een school ingeschreven”, vertelt Denny. “Om die reden wilde een betrokken hulpverlener de jongen inschrijven in het doelgroepenregister, zodat hij in aanmerking zou kunnen komen voor een garantiebaan. De vraag was echt hoe we een dergelijk maatwerktraject konden financieren. De jongen was namelijk nog kwalificatie-plichtig, oftewel: verplicht om een opleiding of leerwerktraject te volgen.”

Specifieke case

Abdirman vertelt dat het bovendien heel onduidelijk was welke wet op deze specifieke case van toepassing was. De Jeugdwet? De Participatiewet? “Er gingen meer deuren dicht dan open, omdat de wetgeving niet van toepassing bleek op deze casus. Voor een passend traject waren veel meer middelen nodig dan dat de reguliere middelen konden bieden.” Denny: “En nietsdoen was geen optie, want deze jongen wist wél wat hij wilde. Hij had een droom: hij wilde een eigen bedrijf beginnen in het cleanen van auto’s. Die wens bleef daarom ook steeds mijn uitgangspunt bij het verder zoeken naar mogelijkheden, mensen bellen, instanties bevragen.”

Die zoektocht leverde maandenlang niets op, ondertussen zat de jongen thuis. “Totdat Abdirman ineens met het briljante idee kwam om Huis naar Werk te benaderen”, vertelt Denny. “Via de beleidstafels arbeidsmarkt wist ik van hun bestaan”, verklaart Abdirman. Hij had ook gehoord dat het in regioverband bij Huis naar Werk nog geen stormliep, terwijl zij ook in de regio bereid zijn om maatwerk te leveren. Na één telefoontje met Huis naar Werk, zaten alle partijen binnen een paar weken met elkaar rond de tafel: Gemeente Bergeijk, Kempen Plus, Huis naar Werk, leerwerkbedrijf Anchore 2 en de eigenaar van een Cleaning-bedrijf voor luxueuze auto’s waar de jongen in de praktijk het vak zou kunnen leren. Met elkaar kwamen ze tot afspraken en de benodigde extra financiering kwam voor rekening van Huis naar Werk. Het resultaat mag er zijn: de jongen is dolgelukkig gestart in een leerwerktraject bij het Auto-cleaningbedrijf. Hij bouwt aan zijn toekomst.