Een leven lang leren

“Als je het over de arbeidsmarkt hebt, dan heb je het over vraag en aanbod van werknemers en werkgevers. Alles daaromheen is ondersteunend”, aan het woord is Lars van der Hoorn, multi-ondernemer en eigenaar van familiebedrijf Van der Hoorn buigtechniek. “Ik doel daarmee op inkomensvoorzieningen, HR en re-integratie, schuldhulpverlening. Het is de smeerolie van de arbeidsmarkt. Als die dienstverlening ‘lekker loopt’, dan functioneert de arbeidsmarkt optimaal. Deze ideale situatie creëren we stap voor stap in Huis naar Werk. We inventariseren alles wat we te bieden hebben. Vervolgens integreren we deze bestaande kennis, kunde en dienstverlening achter één fysieke en digitale deur.”

“Ik vind het belangrijk dat de dienstverlening ter ondersteuning van de werknemer én de werkgever is. Alleen dan kunnen we de mismatch tussen werkzoekenden en het aanbod van kansrijke beroepen zo klein mogelijk maken. Wat we daarvoor nodig hebben: een andere kijk op de werkzoekende, op vacatures en functieprofielen en op scholing en ontwikkeling. 

Kijken naar competenties, attitude en werkhouding, levert andere mogelijkheden op dan wanneer we ons blind blijven staren op diploma’s en certificaten. Dus hoe vertaal je een vacature naar competenties? En waar plaats je je vacature? Hoe zorgen we ervoor dat een werknemer beseft dat een leven lang leren nodig is om tot je 67ste inzetbaar te blijven? Een diploma dat 10 jaar of langer geleden is behaald, voldoet niet meer. Er verandert te veel op de huidige arbeidsmarkt. Om onze welvaart op peil te houden, is een soepel werkende arbeidsmarkt met goed inzetbaar personeel nodig. Achterover leunen en jarenlang dezelfde job houden, is naar mijn idee niet meer aan de orde.”

Maatschappelijke impact

“In mijn ogen is elke werkgever een sociaal ondernemer. Zodra je iemand in dienst neemt, neem je ook de verantwoordelijkheid voor een heel huishouden op je. Deze manier van denken heb ik van huis uit meegekregen. Ik heb het ondernemerschap met de paplepel ingegoten gekregen. Ik geloof dan ook heilig in de kracht van het familiebedrijf. Je moet goed voor je werknemers zorgen. Dan zijn ze ook goed voor jou. Vanuit deze basis sta ik op de arbeidsmarkt: als werkgever, als sociaal ondernemer en als vertegenwoordiger van de werkgevers.”

In het samenwerkingsverband Huis naar Werk vertegenwoordigt Lars van der Hoorn ondernemersvereniging VNO-NCW.