Ieder mens doet er toe

Laurent de Vries vertegenwoordigt in het samenwerkingsverband Huis naar Werk het onderwijs. Huis naar Werk gaat wat hem betreft allereerst over het beantwoorden van een maatschappelijke vraag: "Ik vind het onacceptabel dat er een tweedeling in de maatschappij is. Iedereen doet ertoe. Je hoeft niet aan de kant te staan. Niet qua werk, maar ook niet als het gaat om scholing en zorg. Iedereen mag meedoen in deze maatschappij. Dat moeten we steeds voor ogen houden: de mens staat centraal, niet het labeltje."

"In het verleden ben ik onder meer directeur geweest van de GGD, maar ook van een klooster. Die baan heeft me in contact gebracht met de leer van Benedictus en de Dominicanen. Hierdoor ben ik enorm geïnspireerd. De beide leren vormen voor mij dagelijks de basis voor het werk dat ik doe. Zo richt de missie van Benedictus zich op het menselijk zijn. De dominicanen kijken steeds naar wat er echt toe doet en naar de mogelijkheden van anderen. Deze uitgangspunten zijn wat mij betreft één op één de uitgangspunten voor de oprichting en de ontwikkeling van Huis naar Werk."

Transitie is ont-wikkelen

Daarnaast heeft Laurent gedurende zijn loopbaan gezien hoe er systemen zijn ontstaan die steeds ingewikkelder zijn geworden. "Kijk maar naar het onderwijs, met als voorbeeld de verantwoordingsbureaucratie. Of de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Iedereen doet zijn werk goed en volgens de afgesproken regels. Helaas is door het aantal regels, de menselijke maat uit het oog verloren. De menselijke maat, dat is juist waar we naar terug moeten gaan. Het systeem is bedacht door mensen en kan dus ook veranderd worden door mensen. Dat zal niet van de één op de andere dag lukken. En ook niet zonder slag of stoot. Maar het kan wél! Kijk maar naar de overstap van de kaars naar de gloeilamp. Deze transitie in verlichting duurde tien jaar. Zo ook de overstap op het vlak van mobiliteit: van paard en koets naar de automobiel. We leven niet meer in een periode van ontwikkelen, maar van ont-wikkelen", zegt hij. "Dat doen we door ons te ontdoen van alle overbodige wikkels. Zo kunnen we terug naar de kern, naar datgene waar het over moet gaan: de mens."

Laurent de Vries is voorzitter van het College van Bestuur van Summa College.

Benedictijns leiderschap

Benedictus was een geestelijk leider met een groot inzicht in de menselijke aard. Hij leerde in stilte en in dialoog met God zichzelf kennen en inspireerde vervolgens anderen tot het volgen van hun roeping.

Benedictus bouwde een gemeenschap en rustte individuele monniken toe hun roeping daadwerkelijk te volgen, zich te ontwikkelen en gezamenlijk te groeien en te bloeien.

Met zijn Regel droeg hij dit leiderschap uit in de wereld, tot op de dag van vandaag. Een leiderschap dat gaat over bezield zijn en over het potentieel zien van anderen.

Erik Borgman, Universiteit van Tilburg, over de leer van de dominicanen:
'Eigen aan de dominicanen is dat ze intellectueel nieuwsgierig zijn en niet op verdedigen ingesteld. Ze zijn op zoek naar wat er nu echt toe doet en wat er in de toekomst mogelijk is.'