"Met elkaar in één ruimte, dat is goud voor de werkzoekende"

Annemarie en Marlen zijn allebei nauw betrokken geweest bij de ‘ontwikkelwinkel’ Leerwerkloket Zuidoost Brabant. Het concept Huis naar Werk sluit hier naadloos op aan: diverse partijen op één werkvloer. Annemarie: “We zijn op de hoogte van elkaars expertise en weten elkaar snel te vinden. Dat werkt makkelijk als je met elkaar in één ruimte zit. Het is voor iedereen, vooral voor de werkzoekende, een groot voordeel.”

Marlèn: “Iedereen is altijd bereid om even aan te sluiten bij een gesprek of om mee te denken over een bepaalde opleiding. We hebben veel kennis onder één dak én we hebben een groot netwerk.” “Zo zijn we bijvoorbeeld CTC-adviseur”, vult Annemarie aan. Dat houdt in dat we bekwaam zijn in het afnemen van gecertificeerde competentietesten. Via het UWV zijn we continu op de hoogte van de kansberoepen in deze regio. Daar kijken we vaak eerst naar. Maar als iemand binnenwandelt met eigen wensen en dromen, dan denken we daar ook graag over mee.”

Ieder zijn proces

Annemarie: “We hebben tot nu toe al mooie trajecten doorlopen met uiteenlopende cases: van beroepszangeres en horecapersoneel tot en met dame met migratieachtergrond en wereldreiziger. Het is naar ons idee niet altijd de bedoeling om mensen zo snel mogelijk aan een nieuwe werkplek te helpen. Dat blijkt ook uit de praktijk: de meesten willen het liefste - huppekee - door naar de volgende werkplek. Maar elke werkzoekende, of werknemer die zijn werk kwijtraakt, zit in zijn of haar eigen proces. Zo heeft iemand die net ontslagen is, bijvoorbeeld vanwege corona, en nog nooit werkloos is geweest, begeleiding nodig bij de rouwverwerking bij het verlies van zijn baan. Of kijk eens naar iemand die geen werk meer heeft en WW aan moet vragen. Sommige mensen worden heel gestrest, alleen al bij het woord WW. Dan bieden we een luisterend oor en stellen we de persoon in kwestie gerust via een individueel coachingsgesprek. Daarna kijken we verder. Ook in deze gevallen staan we klaar voor werkzoekenden bij Huis naar Werk.”

Van alle markten thuis

Marlen: “Bij Huis naar Werk zijn we echt van alle markten thuis. We helpen mensen zonder werk of bijna zonder werk, we geven tips over scholing en omscholing én we hebben de benodigde kennis voor werkgevers in huis. Er zijn zoveel regels en mogelijkheden waaruit we kunnen putten en waarmee we mensen kunnen helpen. Korte lijntjes zijn dan goud waard. Zo ook ons nauwe contact met de uitzendbureaus. Met hen wisselen we de beste vacatures uit.”